09 Aralık 2020

Gösterim: 3501

Yönergeler

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi

Muhasebe ve Kesin Hesap Yönergesi

Bütce ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi

Stratejik Plan Yönergesi

İlgili Belgeler Aşağıdaki Dosyalar Başlığı Altında Paylaşılmıştır.