Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 4968

Bütçe-Performans Şubesi

  • Bütçe kayıtlarını tutmak, öz gelirler, ek ödenekler, gelirli ödenek, likidite karşılığı ödenek, revizyon, aktarma vb. bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
  • AHP ve AFP hazırlamak.
  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek – gerçekleşen gelire göre de  ödenek kayıt işlemlerini tamamlamak
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinlik arttırıcı tedbirler üretmek.
  • Tüm ödeme evraklarının E-bütçe sistemine giriş kayıtlarının tutulması.
  • Üniversitemizin bütçesinin hazırlığı ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Ödenek gönderme belgelerini say-2000 i sisteminde onaylamak.
  • Performans Programı hazırlamak