Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024

Gösterim: 3084

Misyon & Vizyon

Misyon: Üniversitemizin yaşam boyu öğrenme merkezli bir eğitim kurumu olmasını sağlamak için stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve etkin bir kamu malî yönetim ve kontrol sistemini uygulamak.

Vizyon: Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda ve idaresine verilmiş fonksiyonlar çerçevesinde mali hizmetleri ve kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmektir.

Değerlerimiz

·Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun, saydamlık ve hesap verilebilirliği ön planda tutmak

·Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilincine sahip olmak.

·Hizmet kalitesine ve sürekliliğine önem vermek.

·Kurumun stratejik hedeflerine uygun politikalar geliştirmek

·Birim çalışanlarının verim ve mutluluğunu gözmek.

 Hedeflerimiz

·Teknoloji takip etmek

·Kanun ve yönetmeliklere göre yeni iş görme beceleri geliştirmek

·Üniversitemizin parasal işlemler döngüsünü genel kabul görmüş – denenmiş -hataları giderilmiş - uygulanabilir sistemlere göre revize edilmesine katkı sağlamak.

·Birim personel yapımızı profesyonel ve uzmanlık ilkesine uygun olarak yeterli nitelikte ve sayıda revize etme