Kalite Hedeflerimiz

1) Birim çalışanlarının mevzuat değişikliklerine uyum ve kişisel gelişim eğitimlerini 0 arttırmak

2) Tüm Birimlerin faaliyet raporları, stratejik plan değerlendirilmesi ve iç kontrol standartları bilgilerine ait dokümanların elektronik ortamda Başkanlığımıza ulaştırılmasını sağlamak