Misyonumuz-Vizyonumuz

Misyonumuz

Üniversitemizin yaşam boyu öğrenme merkezli bir eğitim kurumu olmasını sağlamak için stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine eden, performans ve kalite ölçütlerini geliştiren ve etkin bir kamu malî yönetim ve kontrol sistemini uygulayan bir Başkanlık olmak.

 

Vizyonumuz

Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda ve idaresine verilmiş fonksiyonları çerçevesinde mali hizmetleri ve kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmektir.